Inżynieria platformowa

Inżynieria platformowa to koncepcja projektowania i budowy systemów informatycznych, które umożliwiają tworzenie i wdrażanie aplikacji o różnym przeznaczeniu, na różnych urządzeniach, w różnych środowiskach i dla różnych użytkowników. Jest to dziedzina, która stała się nieodzowna w erze cyfrowej, w której przedsiębiorstwa muszą szybko i efektywnie dostarczać swoje rozwiązania, aby sprostać wymaganiom rynku.

Inżynieria platformowa opiera się na idei, że system informatyczny powinien być zaprojektowany jako zintegrowana platforma, która umożliwia tworzenie aplikacji przez programistów, dostarczanie ich przez operatorów, a także używanie ich przez użytkowników. Takie podejście ma wiele zalet, w tym:

 1. Wspólna infrastruktura – w inżynierii platformowej wszystkie aplikacje korzystają z jednej, zintegrowanej infrastruktury, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie i utrzymanie systemu.
 2. Skalowalność – platforma może być łatwo skalowana w zależności od potrzeb, dzięki czemu można ją dostosować do zmieniających się wymagań biznesowych.
 3. Szybkość i efektywność – dzięki wspólnej infrastrukturze i zintegrowanemu podejściu, tworzenie i wdrażanie aplikacji staje się szybsze i bardziej efektywne.
 4. Otwartość – platforma może być otwarta dla innych systemów, dzięki czemu można ją łatwo integrować z innymi narzędziami i aplikacjami.
 5. Niezawodność – dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk projektowych i testowych, platformy są zwykle bardziej niezawodne niż pojedyncze aplikacje.

Inżynieria platformowa składa się z wielu elementów, które współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletny system. Te elementy mogą obejmować:

 1. Infrastruktura chmury – platforma może korzystać z infrastruktury chmury, co pozwala na łatwe skalowanie i zarządzanie systemem.
 2. Systemy zarządzania – platforma musi być wyposażona w systemy zarządzania, które umożliwiają monitorowanie, diagnozowanie i naprawianie problemów w systemie.
 3. Narzędzia deweloperskie – inżynieria platformowa musi zawierać narzędzia deweloperskie, takie jak środowiska programistyczne, systemy kontroli wersji i automatyzację testów, aby umożliwić tworzenie aplikacji przez programistów.
 4. Interfejsy programowania aplikacji (API) – platforma musi oferować API, aby umożliwić innym aplikacjom komunikację z nią.
 5. Bezpieczeństwo – w inżynierii platformowej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Wszystkie elementy systemu muszą być chronione przed atakami, a dane muszą być bezpieczne i poufne.

 1. Integracja – platforma musi umożliwiać integrację z innymi systemami, dzięki czemu może łatwo komunikować się z innymi aplikacjami i narzędziami.
 2. Analiza danych – inżynieria platformowa może zawierać narzędzia do analizy danych, takie jak narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
 3. Automatyzacja – platforma musi być wyposażona w narzędzia automatyzujące procesy, takie jak testowanie, wdrażanie i zarządzanie systemem, aby zapewnić szybkość i skuteczność działań.

Ważną kwestią w inżynierii platformowej jest wybór technologii, które będą używane do budowy systemu. Wiele firm wybiera technologie open source, takie jak Linux, Apache i PostgreSQL, ponieważ są one darmowe i łatwe w użyciu. Inne firmy preferują technologie komercyjne, takie jak Microsoft Windows, Oracle i IBM, ze względu na ich funkcjonalność i niezawodność.

W inżynierii platformowej ważne jest również stosowanie najlepszych praktyk projektowych i zarządzania projektem. Metody Agile i DevOps są często stosowane w inżynierii platformowej, ponieważ umożliwiają szybkie dostarczanie wysokiej jakości aplikacji.

Inżynieria platformowa ma wiele zastosowań, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Firmy mogą używać platform do tworzenia własnych aplikacji biznesowych, a także do zarządzania infrastrukturą IT. W sektorze publicznym platformy mogą być używane do zarządzania systemami rządowymi, takimi jak systemy składania podań o zasiłki i podatki.

Podsumowując, inżynieria platformowa to kluczowy element dzisiejszej cyfrowej infrastruktury, który umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie rozwiązań informatycznych. Platformy zapewniają skalowalność, niezawodność, otwartość i bezpieczeństwo, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które chcą sprostać wymaganiom rynku i zwiększyć swoją konkurencyjność.

Skip to content