ERASMUS START

Start / Aktualności / ERASMUS START
ERASMUS START

Zapraszamy do wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ 2023/2024.

Wyjazdy na studia i praktyki!

Sami wybieracie uczelnię lub firmę, którą chcielibyście odwiedzić.
Czas trwania wyjazdu to 2-12 miesięcy, w ciągu których należy odbyć staż lub zaliczyć przedmioty pokrewne z przedmiotami, które realizowalibyście na naszej uczelni w tym samym czasie oraz zdobyć tę samą pulę punktów ECTS.

Powrót z wyjazdu musi nastąpić najpóźniej do 31.07.2024 roku.

Wyjazd będzie dla Was nie tylko okazją do zrealizowania zajęć czy praktyki, ale niewątpliwie stworzy możliwość poznania innego kraju, kultury, poszerzenia swoich horyzontów oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, które być może przerodzą się w dalszą współpracę.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać poniższe dokumenty na adres mailowy: kariera@horyzont.eu do dnia 31.12.2023 r. do godz. 16:00.

  1. formularz zgłoszeniowy STUDIA lub PRAKTYKI
  2. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, na podstawie którego student może zostać zwolniony z egzaminu językowego rekrutującego na wyjazd
  3. zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego semestru – do uzyskania w Dziekanacie
  4. zaświadczenie o braku warunkowych zaliczeń – do uzyskania w Dziekanacie

Wszystkie dokumenty i więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Biura Karier -> ERASMUS+ – https://horyzont.eu/wroclaw/studenci/erasmus/

Skip to content