Zarządzenia

Start / Wrocław / Studenci / Zarządzenia
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków (nr 01_12 z dnia 15 grudnia 2017) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród (nr 02_09 z dnia 19 września 2017) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości stypendium (nr 03_09 z dnia 29 września 2017) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu poczty elektronicznej studentów (nr 04_10) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu biblioteki (nr 04_10_2016 z dnia 5 października 2016) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego studentów (nr 03_10_2016 z dnia 5 października 2016) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie Horyzontaliów (nr 01_05 z dnia 27 kwietnia 2018) Plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie godzin rektorskich (nr 01-05-2017 z dnia 2 maja 2017) Plik
 • Zarządzenie Rektora dotyczące regulaminu przyznawania nagród Rektora studentom i absolwentom (nr 02_09) Plik
 • Zarządzenie Rektora dotyczące regulaminu korzystania z Sali Gier (nr 01_09) Plik
 • Regulamin konkursu fotograficznego dla Studentów Horyzontalia z dnia 16 kiwetnia2018r Plik
Skip to content