Leonardo da Vinci

Start / Wrocław / Studenci / Leonardo da Vinci

Głównym celem programu Leonardo da Vinci jest praktyczne przygotowanie absolwentów WWSIS do podjęcia pracy zawodowej poprzez odbycie trwającego 13 tygodni stażu w wybranych zagranicznych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi absolwenci mogli zdobyć cenne doświadczenie i praktyczną wiedzę w zagranicznych instytucjach, wzmacniając w ten sposób swoje kompetencje zawodowe. 

Program Leonardo da Vinci kładzie nacisk na międzynarodową wymianę absolwentów na rynku pracy, sprzyja nauce języków obcych i prowadzi do pokonywania barier międzykulturowych. Jest szansą na rozwijanie własnych zainteresowań i osobowości oraz gwarancją zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

Więcej informacji w Biurze karier.

Biuro karier
ul. ks. Marcina Lutra 4, pok. 3.05
54-239 Wrocław
tel.  71 799-19-37, wew. 33
e-mail: kariera@horyzont.eu   

Zobacz także Program LLP – Erasmus.

 

Skip to content