Ankieta dla absolwentów

Start / Wrocław / Kariera / Ankieta dla absolwentów
Ankieta monitorująca losy zawodowe absolwentów WWSIS.

 

 

1. Imię:

 

2. Nazwisko:

 

3. Rok ukończenia uczelni:

 

4. Data urodzenia:

 

5. Kierunek ukończonych studiów:

 

 

6. Forma studiów: stacjonarne    niestacjonarne

 

7. Stopień ukończonych studiów: licencjackie  inżynierskie  magisterskie

 

8. Zatrudnienie: pracuję  nie pracuję

 

Jeśli Pan(i) aktualnie pracuje, proszę odpowiedzieć na pytania 8-16; jeśli nie, proszę przejść do pytania 17

 

9. Czas znalezienia pracy od momentu zakończenia studiów

do miesiąca 1-6 miesięcy od 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku pracowałem/am już w trakcie studiów

 

10. Typ obecnej pracy

duża firma (powyżej 50 pracowników) średnia firma (do 50 pracowników)
mała firma (do 10 pracowników) administracja publiczna
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia etc.) własna działalność
inna: (jaka?)

 

11. Obecne stanowisko

kadra kierownicza i wyższego szczebla kadra menedżerska
pracownicy umysłowi niższego szczebla pracownicy fizyczno-umysłowi
specjalista inne (wymienić jakie?)

 

12. Czy branża, w jakiej Pan(i) obecnie pracuje jest związana z ukończonym kierunkiem studiów?

tak nie

 

13. Lokalizacja miejsca pracy

Wrocław i powiat wrocławski
województwo dolnośląskie poza granicami powiatu wrocławskiego
inne województwo (wymienić jakie)
poza granicami Polski (wymienić kraj)

 

Skip to content