Władze

dr Beata Laszkiewicz, dziekan

Dziekan Wydziału Automatyki i Robotyki

dr Beata Laszkiewicz

e-mail: blaszkiewicz@horyzont.eu

pok. 3.07, tel. 71 799 19 37, wew. 34

Dyżur:

  • 14.09, 21.09, 28.09, godz. 15:30-17:00

Dr Beata Laszkiewicz studiowała równolegle dwa kierunki: informatykę i matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Posiada dyplom magistra informatyki w zakresie zastosowań informatyki oraz magistra matematyki w zakresie matematyki z informatyką.

Stopień doktora nauk matematycznych w specjalności informatyka matematyczna uzyskała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej w roku 2008. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. Numerical algorithms for selected problems in approximation of matrices and matrix functions była prof. Krystyna Ziętak.

Dorobek naukowy dr Laszkiewicz obejmuje prace związane m.in. z algorytmami dotyczącymi rodziny metod iteracyjnych dla funkcji macierzowych, m.in. funkcji sector. Istotną częścią prac jest implementacja wszystkich algorytmów w MATLABie. Dzięki temu własności i skuteczność algorytmów są ilustrowane szerokimi i ciekawymi eksperymentami numerycznymi. Część uzyskanych wyników doprowadziła do polepszenia dokładności wybranych metod oraz zredukowała koszty algorytmów. Wyniki te były prezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Publikacje obejmują również współpracę ze studentami i dotyczą zastosowania informatyki w praktyce, w tym projektowania aplikacji internetowych, wykorzystywania różnych wzorców projektowych itp. oraz zastosowania różnych algorytmów.

Ostatnie lata poświęciła na prace związane z dydaktyką informatyki, m.in. jest współautorką publikacji Zbiór zadań maturalnych z informatyki. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli. W roku 2017 została wpisana na listę arbitrów egzaminu maturalnego z informatyki jako ekspert.

Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Skip to content