Studia I stopnia (inżynierskie)

Start / Uczelnia / Automatyka i Robotyka / Studia I stopnia (inżynierskie)

Automatyka i Robotyka

Na pierwszym stopniu studiów na kierunku Automatyka i Robotyka kształci się specjalistów w zakresie:

  • tworzenia i eksploatacji systemów automatyki i robotyki zgodnie z ich specyfikacją,
  • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie automatyki i robotyki,
  • podstaw teoretycznych automatyki i robotyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w tej szybko rozwijającej się dziedzinie,
  • wykorzystywania technik z zakresu automatyki i robotyki oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
  • wykorzystywania techniki komputerowej i metod automatyki i robotyki do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Automatyka i robotyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej jest twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej.

Studia inżynierskie dają absolwentowi wiedzę dotyczącą zagadnień z automatyki i robotyki: analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych w automatyce. Absolwent posiada znajomość systemów dynamicznych, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych oraz sterowników przemysłowych, a także kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W trakcie studiów nabywa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i językiem specjalistycznym z obszaru automatyki i robotyki.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach integratorskich zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki.

Program kształcenia jest zorientowany na ukształtowanie praktycznych umiejętności pozwalających absolwentom wykorzystywać wiedzę z zakresu automatyki i robotyki we współczesnym świecie. Ponadto zdobyta wiedza umożliwi absolwentom odnalezienie swojego miejsca na szybko zmieniającym się rynku pracy, a także prowadzenie własnej działalności biznesowej lub badań naukowych.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka absolwenci WWSIS są właściwie przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Studenci mają możliwość wyboru poniższych specjalności, w ramach których nabywają określone kompetencje zawodowe:

  • Roboty mobilne
  • Technologie informacyjne w automatyce
  • Sterowanie procesami technologicznymi

 

Czas trwania studiów

Studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka trwają:

  • 7 semestrów na studiach stacjonarnych,
  • 8 semestrów na studiach niestacjonarnych.

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

Skip to content