Studia II stopnia (magisterskie)

Start / Uczelnia / Automatyka i Robotyka / Studia II stopnia (magisterskie)

Automatyka i robotyka II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) – automatyka i robotyka

Na II stopniu studiów na kierunku Automatyka i Robotyka kształci się twórczych projektantów rozwiązań i systemów w obszarze automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej. Do wyboru są dwie specjalności: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych lub Przemysłowy internet rzeczy.

Studia dają absolwentowi wiedzę dotyczącą zagadnień z: analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych w automatyce. Absolwent posiada znajomość systemów dynamicznych, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania mikrokontrolerów, sterowników przemysłowych oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W trakcie studiów nabywa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i językiem specjalistycznym z obszaru automatyki i robotyki.

Absolwent studiów magisterskich posiada wiedzę w szczególności zakresie:

 • urządzeń obiektowych automatyki, w tym różnego rodzaju czujników i przetworników,
 • projektowania systemów automatyki,
 • konfiguracji oraz programowania sterowników przemysłowych,
 • implementacji różnego typu regulatorów dostosowanych do sterowanego obiektu,
 • doboru nastaw klasycznego regulatora PID,
 • standardów komunikacyjnych w sieciach przemysłowych,
 • bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów automatyki,
 • niezawodności systemów automatyki,
 • projektowania wspomaganego komputerowo oraz konstrukcji języka G-code,
 • obliczania położenia efektora na bazie kinematyki manipulatora,
 • kierunku rozwoju nowoczesnych urządzeń automatyki i standardów przemysłowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy jako jako inżynier serwisu, automatyk programista PLC, inżynier ds automatyzacji, inżynier ds. uruchomień i serwisu, operator, specjalista ds. systemów sterowania, programista robotów przemysłowych, robotyk, robotyk–programista. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach krajowych i międzynarodowych o różnym profilu działalności, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów, w szczególności w zakładach produkcyjnych, w sektorze nowoczesnych technologii, w tym instytucjach publicznych. Absolwent jest również przygotowany do pracy naukowej w jednostkach B+R oraz w szkolnictwie wyższym.

Absolwentom kierunku przekazuje się wiedzę pozwalającą na podjęcie dyskusji na tematy z zakresu automatyki i robotyki zarówno ze specjalistami w dziedzinie, jak i niespecjalistami, w efekcie czego przygotowani są do kierowania pracą zespołów, również interdyscyplinarnych.

Ponadto absolwent dysponuje elementami wiedzy prawniczej i ekonomicznej w kontekście automatyki i robotyki, potrafi tworzyć dokumentację, nastawiony jest na innowacyjność i dysponuje technikami (także prezentacyjnymi) pozwalającymi na osiąganie sukcesów w dziedzinie technologii oraz automatyzacji.

Studia umożliwiają również doskonalenie kompetencji językowych, w szczególności specjalistycznego słownictwa z zakresu automatyki i robotyki.

automatyka i robotyka ii stopnia

Skip to content