Спеціальності Інформатика

Start / Ukraina / Польша / школа / Спеціальності Інформатика

Спеціальності ОКР «Бакалавр»

Комп’ютерна графіка – метою спеціальності є ознайомлення студентів з різними типами носіїв інформації та їх галузей застосування і подальше отримання практичних навичок, які згодом дозволяють студентам інтегрувати графіку, текст, звук, анімацію і відео для створення мультимедійних презентацій. Спеціальність готує випускників для роботи в галузі графічного дизайну та спеціалістів з графічного маркетингу.
Програмування – головною метою спеціальності є ознайомлення студентів з основними видами та інструментами програмування. У ході навчання студент набуває знання і навички для ефективного використання мови програмування C + +, розуміє принципи об’єктно-орієнтованих особливостей мови програмування; ознайомлюється з принципами поліморфізму в об’єктно-орієнтованому програмуванні, які можуть бути використані щодо віртуальних функцій. Крім того, студент ознайомлюється з операційною системою Windows та принципами створення програм, що працюють на основі операційної системи; користуватися графічним інтерфейсом і практичними методами створення додатків; також студент опановує техніку «швидкого створення програм» і сучасні інструменти для її застосування. Водночас студент має практичні навички для створення веб-додатків та розробляти і створювати бази даних місцевого і дистанційного використання SQL, розробляти додатки одно- і багаторівневих баз даних для ОС Windows.

Адміністрування комп’ютерних мереж – спеціальність поширюється на широкий спектр аспектів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Студенти спеціальності можуть вибирати (або запропонувати власну) тему інфраструктури, об’єктів, безпеки, конфігурації й дизайну комп’ютерних мереж. Протягом навчання студент ознайомлюється з принципами роботи таких мереж, як Cisco, Linksys, D-Link, Vanguard. Особливо важливим є отримання практичних навичок, пов’язаних з експлуатацією та конфігурацією обладнання. Студенти можуть створити групу з двох людей, яка докладно займається спеціально розробленою темою.
Проектування веб-сторінок – метою спеціальності є підготовка студентів для розробки і створення веб-сторінок. Студенти, зокрема, вивчають структуру і принципи функціонування веб-сторінок, стандартів, технічних умов, коди тлумачень браузерів і редакторів. Крім того, студенти ознайомляться з використанням маркерів, розділів документів та графіки на сторінці та гіперпосилань.

Безпека комп’ютерних мереж – в рамках даної спеціальності студенти вивчають методи захисту інформації, програмного забезпечення та інших ресурсів; питання безпеки та мережевого обладнання (розташування, доступ до ресурсів, мережевого захисту та принципів зберігання інформації); забезпечення безпеки (операційні системи, системи управління базами даних, антивірусне програмне забезпечення). Випускники спеціальності опановують практичні питання криптографії, шляхів захисту даних від копіювання, змін і несанкціонованого доступу, електронних методів захисту, перевірки та підписання протоколів SSL, TCP/IP, HTTP, HTTPS, брандмауер; організацію зони DMZ, програмне забезпечення веб-сервери, FTP, DNS та принципи функціонування електронної пошти.
Бази даних – основною метою спеціальності є ознайомлення студентів з необхідними аспектами щодо аналізу, проектування і створення баз даних. Крім того, у випускників спеціальності формуються навички практичного використання SQL для створення комп’ютерних додатків, що працюють з базами даних, а також використання додатків у підготовці дипломної роботи щодо використання баз даних(таких як, наприклад, MySQL, Oracle, MS SQL сервер, PostgreSQL, PHP, Visual Studio та ін.)

Тестувальник програмного забезпечення – Студент з даної спеціальності набуває знань з: тестування програмного забезпечення, розробки якості програмного забезпечення, методів проектування тестів, управління тестовим процесом, документування тестового процесу. Випускники цієї спеціальності мають навички: проектування, впровадження і виконання ефективних тестових випадків, аналізу функціональних і не функціональних вимог відносно дефектів, розробки планів тестування, оцінки рентабельності автоматизації, тестування в організації, автоматизації тестів, які підлягають автоматизації, ефективного спілкування зі співробітниками проекту.

Програмування комп’ютерних ігор – Студент з даної спеціальності набуває знань з: програмування на С++, обслуговування програм з підтримкою графіки і звуку, комп’ютерних мереж, обслуговування пристроїв введення-виведення, обробки відео потоків. Випускники цієї спеціальності мають навички: творчої і свідомої участі на кожному етапі при створенні комп’ютерних ігор, створення сценарію гри, розробки графічного дизайну, підготовки звуку до гри і додатків, програмування гри на основі вибраного двигуна, тестування гри, підготовки проектної документації.
Управління IT проектами – Студент з даної спеціальності набуває знань з: методології управління проектами і застосовування її на практиці, визначення проекту і його сфери, планування робіт, управління бюджетом, управління ризиком, управління якістю. Випускники цієї спеціальності мають навички: використання спеціалізованих комп’ютерних інструментів для управління проектами, контролювання і моніторування перебігу робіт в проектах, керування командою проекту, проведення переговорів.

Програмування мобільних пристроїв – Студент з даної спеціальності набуває знань з: проектування графічного інтерфейсу користувача (GUI), методів управління програмним забезпеченням, техніки програмування на мобільних платформах. Випускники цієї спеціальності мають навички: програмної інженерії, впровадження мобільних рішень, інтеграції та тестування програмного забезпечення.

 

Спеціальності ОКР «Магістр»

Комп’ютерна графіка (ОКР «Магістр») – метою спеціальності є ознайомлення студентів з різними типами носіїв інформації та їх областей застосування і подальше отримання практичних навичок, які згодом дозволяють студентам інтегрувати графіку, текст, звук, анімацію і відео для створення мультимедійних презентацій, що є необхідним для промисловості та ринку послуг. ОКР «Магістр» даної спеціальності забезпечує формування студентів як фахівців з практичних і теоретичних знань у галузі сучасних комп’ютерних технологій для створення зображень та візуалізації даних; у тому числі в поза технічних галузях (наприклад медицині, біології). Студенти також отримують знання та навички, які орієнтовані в основному на обробку та аналіз цифрових зображень, аналізу особливостей цифрових зображень, розробки веб-додатків, розробка зображень високої якості двовимірних і трьохвимірних об’єктів на екрані комп’ютера, анімації, програмування, комп’ютерні ігри та створення проектів для передових комп’ютерний технології CAD. Сильна сторона спеціальності полягає у добре обладнаних спеціалізованих аудиторіях.

Комп’ютерні мережі та інформаційно-комунікаційні технології (ОКР «Магістр») – спеціальність розрахована для людей, які займаються або мають намір займатися мережевою інфраструктурою; крім того, проектуванням, конфігурацією та розширеннями, а також використанням методів і засобів інформаційних технологій у галузі телекомунікацій. Студенти спеціальності вивчають наступні аспекти: моделювання та аналіз інформаційних систем, технології, мережі, сучасні тенденції у багаторівневих мережах, безпека і надійність інформації та інформаційних систем, проектування розподілених мереж, мережеві та телекомунікаційні системи та конструкції послуг ІКТ мережі. Сильною стороною спеціальності є добре обладнані профільні аудиторії(Cisco, Fluke), які дозволяють розширити та вдосконалити практичні навички.

Програмування (ОКР «Магістр»)- спеціальність спрямована на студентів, які зацікавлені у практичних навичках в галузі розробки програмного забезпечення та комп’ютерних питань в цілому. Студенти цієї спеціальності набувають досвід у вирішенні практичних питань на основі сучасних мов і технологій програмування. Спеціальність поглиблює знання студентів у об’єктно-орієнтованому проектуванні, сучасних системах баз даних та містить у собі розробку веб-додатків і програмування комп’ютерних ігор. Додатково студентами вивчається безпека інформаційних систем і методів управління проектами. Після завершення навчання студенти набувають навички у створенні, розвитку та впровадженні інформаційних систем, які у подальшому гарантують профільне працевлаштування.

 

Skip to content