Інформатика

Start / Ukraina / Польша / школа / Інформатика

Факультет Інформатики був створений в 2004 році і став першим організаційним відділом Вроцлавської Вищої школи прикладної інформатики. На сьогоднішній день це найбільший факультет університету. Професорсько-викладацький склад включає професорів, докторів наук, кандидатів наук, видатних спеціалістів з визнаними науковими та професійними досягненнями. Деканом факультету є к.ф.м.н. Рушарда Ґетко.
Факультет Інформатики ВВШПІ на підставі Рішення Міністерства Вищої Освіти і Науки від дня 02 серпня 2012 р. отримав дозвіл на провадження ІІ ступеня (магістеріум) практичного профілю на спеціальності «Інформатика».
На спеціальності «Інформатика» проводиться навчання І ступеня (бакалавр, інженер), а також навчання ІІ ступеня (магістр). Навчання відбувається на стаціонарній (денній) формі та нестаціонарній (заочній) формі.

Оплата за навчання становить 4500,00 злотих за семестр (750,00 злотих х 6 раз в семестрі).

Skip to content