Факультет біоінформатики – Про факультет

Start / Ukraina / Польша / школа / Факультет біоінформатики – Про факультет

Факультет біоінформатики був створений в 2017 році і, таким чином, став третьою організаційною одиницею Вроцлавської Вищої Школи Прикладної Інформатики. На факультеті біоінформатики ведеться навчання за напрямком «Біоінформатика» з присвоєнням І ступеня з інженерії.
Стаціонарна форма навчання триває 7 семестрів, а нестаціонарна – 8 семестрів. Навчання закінчується захистом дипломної роботи, випускним іспитом і отриманням професійного звання інженера.

Навчаючись на даному напрямку, студент отримує знання в галузі біоінформатики, а випускник є креативним проектантом рішень в цій області. Випускник має значний досвід і навички в галузі інформатики та базові знання з математики, біології, хімії і біофізики, а також їх практичне застосування. Це дає йому можливість зрозуміти механізми біологічних процесів, істотних з інформативної точки зору. І знання і навички ґрунтуються на міцній основі знань в галузі технічних, природничих і точних наук.
Випускник має знання з питань молекулярного моделювання, структурної біоінформатики, загальної та молекулярної генетики, геноміки, семіотики генетичної інформації, розробки лікарських препаратів і опису білкових структур. Випускник здобуває навички необхідні для реалізації своїх власних проектів середньої складності в умовах підготовки, проведення та виведення висновків з експериментів та комп’ютерних моделювань. Він здатний вирішувати практичні проблеми, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій в біології і хімії. Він вміє використовувати свої знання в професійній роботі дотримуючись правових і етичних принципів. Випускник розуміє необхідність використання IT-метод для вирішення проблем, що виникають через складність біологічних систем. Він може сформулювати і розв’язати основні біологічні проблеми в детальний спосіб, використовуючи сучасні і постійно змінні IT-методи. Випускник підготовлений для отримання біологічної інформації як в лабораторіях, так і на загальнодоступних базах даних, а також її опрацювання і обробки відповідними методами. Розуміє роботу сучасних комп’ютерних систем і володіє знаннями, які дають можливість активно брати участь в реалізації біоінформатичних проектів.

Спеціальності:
методи віртуальної реальності в біоінформатиці;
аналіз і обробка біологічних даних;
інформатика в медицині.

Skip to content