Wrocław Uygulamalı Bilgi Teknolojileri Üniversitesi „Horyzont” un misyonu:

Özellikle Aşağı Silezya’da olmak üzere ülkedeki işgücü piyasasının en son ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrencileri eğitmek, pratik becerilerle birleştirilmiş uzmanlık bilgisi öğretimi, öğrencilerde dünyaya açıklık, geniş ufuklar, değişen ekonomik koşullara uyum sağlama, bağımsızlık, yaratıcılık gibi özelliklerin şekillendirilmesini amaçlamaktadır.

Modern işgücü piyasasında öğrencinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, öğrenciler arasında bilginin disiplinler arası dayanışmaya teşvik etmek, öğrencileri insan haklarına saygı, hoşgörü, kültür, vatanseverlik, demokrasi ve sorumluluk ruhuyla yetiştirmek.

Skip to content