Bilişim Fakültesi, 2004 yılında Wroclaw Bilgi Teknolojileri Okulu’nun (WWSIS) ilk fakültesi olarak kuruldu. Öğretim kadromuz, uluslararası üne sahip önde gelen bilim adamlarını içerir – tam profesörler, yardımcı doçentler ve doktoralar.

Dekanımız PhD Ryszard Getko’dur. Fakültemizin Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 Ağustos 2012 tarihinde Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından resmen akredite edilmiştir.

Bilgisayar Bilimi Programı şu anda lisans eğitimi (Mühendislik Lisansı, Lisans Derecesi) ve lisansüstü eğitim (Master of Science) sunmaktadır. Dersler ya hafta boyunca (gündüz dersleri olarak adlandırılır) veya hafta sonları (sabit olmayan veya hafta sonu dersleri olarak adlandırılır) öğretilir.

Lisans eğitim süreleri:

Sabit (gündüz) program için 6 yarıyıl,

Sabit olmayan (hafta sonu) program için 7 yarıyıl.

Lisans eğitimi süresi:

Sabit (gündüz) program için 7 yarıyıl,

Sabit olmayan (hafta sonu) program için 8 yarıyıl.

Lisansüstü eğitimin süresi:

Sabit (gündüz) program için 4 yarıyıl,

Sabit olmayan (hafta sonu) program için 4 yarıyıl.

Skip to content