Kształcenie przyszłości: internet rzeczy w zrównoważonej automatyce i robotyce
Logotypy programów Unii Europejskiej i Flaga Polski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej od maja 2024 r. realizuje projekt:

Kształcenie przyszłości: internet rzeczy w zrównoważonej automatyce i robotyce

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Typ projektu Dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.(nr projektu: FERS.01.05-IP.08-0239/23).

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kształcenie na potrzeby gospodarki”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub kompetencji odpowiadającym potrzebom branży dotyczącej technologii Internetu Rzeczy wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I stopnia zmodyfikowanego kierunku Automatyka i Robotyka (na specjalności Użytkowy Internet Rzeczy) oraz wśród kadry dydaktycznej na w/w specjalności poprzez zmodyfikowanie i realizację nowego programu kształcenia pn. Użytkowy Internet Rzeczy współtworzonego i realizowanego z udziałem praktyków po przez:

  • przygotowanie programu kształcenia do zmodyfikowanego kierunku Automatyka i Robotyka na nowej specjalności Użytkowy Internet Rzeczy,
  • realizację programu kształcenia na specjalności pn. Użytkowy Internet Rzeczy na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym I niestacjonarnym,
  • bezpłatne zajęcia wyrównawcze na specjalności pn. Użytkowy Internet Rzeczy na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
  • płatne staże dla studentów specjalności Użytkowy Internet Rzeczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • Kursy i szkolenia dla kadry realizującej proces kształcenia na specjalności Użytkowy Internet Rzeczy.

Projekt realizowany jest w okresie od V.2024 – IV.2029

Wartość projektu: 1 159 771,20 zł

Wkład funduszy ze środków europejskich: 1 124 978,06 zł

Regulamin rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do rekrutacji

*

Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds administracji

Skip to content