Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Start / Slajdy / Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Uchwałą Nr 894/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego stopnia otrzymała ocenę pozytywną na maksymalny okres przewidziany przepisami oceniającej jednostki.

 

Skip to content