Projekt unijny na podniesienie kompetencji

Start / Projekt unijny na podniesienie kompetencji
Projekt unijny na podniesienie kompetencji studentów WWSIS Wydziału Informatyki
– bezpłatne warsztaty i certyfikowane szkolenia dla studentów studiów I stopnia!!!

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, jak i oczekiwaniom rynku pracy, wprowadza nieodpłatnie pakiet dodatkowych warsztatów i kursów doszkalających dla studentów ostatnich semestrów studiów kierunku Informatyka I stopnia.
Uczelnia pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Profesjonalizm studentów kierunku Informatyka WWSIS drogą do sukcesu”, który skierowany jest tym razem dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów.


FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1

Profesjonalizm studentów kierunku Informatyka WWSIS drogą do sukcesu

 

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020

 

Gł. celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych poprzez rozwój kompetencji interpersonalnych, językowych (branżowych), zakresie przedsiębiorczości oraz zawodowych poprzez certyfikowane szkolenia oraz wizyty studyjne studentów dwóch ostatnich semestrów studiów kierunku Informatyka I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Projekt przewiduje trzy edycje:

I edycja- 80 S studiów niestacjonarnych, zajęcia od X.2017 do IX 2018,
II edycja- 20 S studiów stacjonarnych, zajęcia od III.2018 do II.2019 + 80 S studiów niestacjonarnych, zajęcia od X.2018d o IX.2019,
III edycja- 20 S studiów stacjonarnych, zajęcia od III.2019 do II.2020 + 80 S studiów niestacjonarnych, zajęcia od X.2019 do IX.2020.

W każdej edycji rekrutowani będą tylko studenci ostatniego roku studiów I stopnia kierunku Informatyka.

Dokumenty rekrutacyjne (obowiązkowe)

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – wzór do pobrania
2. Oświadczenie o przystąpieniu do projektu– wzór do pobrania

Regulaminy

1. Regulamin rekrutacji – wzór do pobrania
2. Regulamin uczestnictwa – wzór do pobrania

W ramach projektu zorganizowane zostaną darmowe:

1. Warsztaty z kompetencji interpersonalnych – zawierające m.in. tematykę taką jak: umiejętność prezentowania opinii, znajomość technik negocjacyjnych, umiejętność współpracy w grupie (w tym współpracy z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, kultur, religii, w różnym wieku, różnej płci) budowanie i zarządzanie zespołem, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
2. Warsztaty z kompetencji językowych (branżowych) – zawierające naukę języka angielskiego z tematyki m.in.: umiejętności obsługi pomocy użytkownikom IT, nazwy sieci, oprogramowań, interfejsów, sztucznej inteligencji, monitoringu, robotyki i kontaktu z klientem – helpline.
3. Warsztaty z kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – zawierające m.in. tematykę taką jak: umiejętność identyfikowania otoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT, prowadzenie asortymentacji, biznes plan, marketing. W ramach tych warsztatów studenci opracują wraz z pomocą promotorów projekty biznesowe, które wezmą udział w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy branży IT. 3 najlepsze będą miały możliwość zrealizowania w formule biznesowej po zakończeniu studiów (pod opieką WWSIS w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości).
4. Zajęcia dodatkowe realizowane wspólnie z przedsiębiorcami – do wyboru:
– Systemy automatyczne w automatyce i robotyce (sterowanie, czujniki podstawowych wielkości fizycznych mierzonych w układach automatyki, przetworniki pomiarowe, urządzenia wykonawcze, zasady działania sterowników, zasady projektowania układów sterowania, dobór sterownika,
czujników i urządzeń wykonawczych,systemy typu SCADA) – na te zajęcia liczba miejsc jest ograniczona!!!
– CAD/CAM (umiejętność rysunku technicznego, budowy modeli, tworzenia założeń, import, arkusze blach, formy i tłoczniki, technika projektu i pomiaru z oświetleniem) – na te zajęcia liczba miejsc jest ograniczona!!!
5. Szkolenia certyfikowane: Cisco (poziom II) oraz Fluke Networks.
6. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach – studenci poznają merytoryczną stronę pracy wraz z kulturą organizacyjną i prawną firmy. Zobaczą pracę zespołów, schemat zarządzania i kierowania przepływu decyzji.
Schemat wizyty: zajęcia praktyczne, przykłady sukcesów firmy, techniczne aspekty pracy w IT (rodzaje oprogramowań, kwalifikacje-certyfikaty, kompetencje), ścieżka rozwoju, panel dyskusyjny.

Na wizyty liczba miejsc jest ograniczona!!!

 

Biuro projektu:

Edyta Błoniarz
ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław
tel. (71) 799-19-37, wew. 26
e-mail: edyta.bloniarz@horyzont.eu

 

Skip to content