Kategoria: Wrocław

Start / Wrocław

Dziękujemy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.  

29 maja 201427 kwietnia 2022

Dziękujemy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.  

29 maja 201427 kwietnia 2022

Regulamin staży wraz z załącznikami

Regulamin staży Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy na staż Załącznik nr 2 – umowa o staż dwustronna Załącznik nr 3 – umowa o staż trójstronna Załącznik nr 4 – karta stażu Załącznik nr 5 – sprawozdanie końcowe ze stażu Załącznik nr 6 – wniosek o wypłatę stypendium stażowego

15 maja 201427 kwietnia 2022

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Zapraszamy do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”! Celem jego utworzenia jest wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz zmotywowanie studentów i absolwentów do zakładania i prowadzenia własnego biznesu. AIP umożliwia otwarcie i prowadzenie działalności przy zmniejszonych kosztach i ryzyku, a także weryfikację nowych pomysłów na biznes w warunkach wolnorynkowych. Dzięki uczestnictwu w programie możesz skorzystać m.in. z następujących udogodnień:...

15 kwietnia 201427 kwietnia 2022

Biblioteka – kontakt

Biblioteka WWSIS ul. ks. Marcina Lutra 4, pok. 1.0754-239 Wrocławtel. 71 799 19 37, wew. 39e-mail: biblioteka@horyzont.eu   Godziny otwarcia: Dzień Godziny Wtorek 10:00 – 12:00 Środa 10:00 – 12:00 Tok A03.06.2023w godzinach 10.00-14.00 Tok B27.05.202310.06.2023w godzinach 10.00-14.00

24 września 201319 maja 2023

Kierunek zamawiany

Kierunek zamawiany w WWSIS dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Tytuł projektu: „Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej” Kierunki zamawiane to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na studiach o profilu technicznym oraz zwiększenie popularności kierunków ścisłych i przyrodniczych. Dodatkowo projekt ma zapewnić pracodawcom wystarczającą liczbę absolwentów przygotowanych do pracy w wybranych sektorach gospodarki. Studenci osiągający na zamawianych kierunkach najlepsze...

24 września 201327 kwietnia 2022
Skip to content