Kategoria: <span>Wrocław</span>

Start / Wrocław

Studia po angielsku

WWSIS „Horyzont” oferuje studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Informatyka w języku angielskim, na którym wszystkie wykłady, ćwiczenia i konwersatoria odbywają się w języku angielskim. Wykładowcami są wybitni eksperci z Polski i z zagranicy. Angielski to międzynarodowy język kontaktu w naukach informatycznych. Dyplom ukończenia studiów Informatyka w języku angielskim to prawdziwe okno na świat dające ogromne możliwości rozwoju zawodowego, przepustka do kariery w wielu firmach w Polsce i na świecie. Same studia natomiast to okazja do kontaktu z ludźmi...

14 lipca 20178 lutego 2023

Ankieta dla absolwentów

Ankieta monitorująca losy zawodowe absolwentów WWSIS.     1. Imię:   2. Nazwisko:   3. Rok ukończenia uczelni:   4. Data urodzenia:   5. Kierunek ukończonych studiów:     6. Forma studiów: stacjonarne    niestacjonarne   7. Stopień ukończonych studiów: licencjackie  inżynierskie  magisterskie   8. Zatrudnienie: pracuję  nie pracuję   Jeśli Pan(i) aktualnie pracuje, proszę odpowiedzieć...

11 sierpnia 201527 kwietnia 2022

Studencki System Stypendialny

O stypendium, za które odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, mogą się ubiegać: studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych...

15 września 201427 kwietnia 2022

Prestiżowy certyfikat CCNA za darmo

Oferujemy studentom Informatyki I stopnia darmowy kurs CCNA I kończący się uzyskaniem honorowanego na całym świecie certyfikatu świadczącego o wysokim poziomie wiedzy i znajomości rozwiązań technologicznych CISCO Systems. Nie czekaj – zapisz się już dziś! Oszczędzisz nawet do 1000 zł.

16 czerwca 201427 kwietnia 2022

Wrocławskie Centrum Akademickie

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim stworzony i finansowany przez samorząd. WCA o sobie: Studenci znają nas jako koordynatora miejskiego programu stypendialnego.. Pracownicy naukowi i przedsiębiorcy wiedzą, że udzielamy pomocy w realizacji projektów naukowo-badawczych. Znają nas także jako akuszera Akademii Młodych Uczonych i Artystów i koordynatora programu Visiting professors. Liderzy akademiccy wiedzą, że dobrze orientujemy się w sprawach polityki rozwoju oraz rynku...

4 czerwca 201427 kwietnia 2022

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest polską organizacją pożytku publicznego. Jej najważniejsze cele statutowe to edukacja międzykulturowa i wspieranie uzdolnień. Swoje cele FEM realizuje prowadząc społeczne szkoły dwujęzyczne i placówkę oświatowo-wychowawczą o charakterze międzynarodowym oraz realizując programy wspierające uzdolnioną młodzież Dolnego Śląska. FEM finansuje między innymi stypendia w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego. Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny to program stypendiów przeznaczonych dla studentów I, II i III...

4 czerwca 201427 kwietnia 2022

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów. W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania ze środków Fundacji na realizację wybranego projektu należy zapoznać się z regulaminem dofinansowania oraz złożyć wniosek umieszczony na jej stronie. Fundacja Polskiego Górnictwa...

4 czerwca 201427 kwietnia 2022

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia od 2012 r. przyznaje stypendia studentom pochodzącym z małych miast lub obszarów wiejskich, którzy rozpoczynają naukę na polskiej uczelni wyższej, a brakuje im środków, by spełnić swoje marzenia o uzyskaniu wyższego wykształcenia. Celem programu jest ułatwienie młodym, zdolnym i ambitnym ludziom startu w lepszą przyszłość. Wniosek o stypendium należy złożyć online przez stronę Fundacji.   Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa 

4 czerwca 201427 kwietnia 2022

Stypendia fundowane

Stypendia fundowane: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Fundacja Edukacji Międzynarodowej Wrocławskie Centrum Akademickie  

4 czerwca 201427 kwietnia 2022

Dziękujemy

Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prosimy zapoznać się z kolejnymi krokami postępowania rekrutacyjnego i pamiętać, aby w ciągu 14 dni przesłać do uczelni niezbędne dokumenty.  

29 maja 201427 kwietnia 2022
Skip to content