Kategoria: Informatyka

Start / Uczelnia / Informatyka

Programowanie

Programowanie – celem specjalności jest zapoznanie studentów z głównymi środowiskami i narzędziami programowania. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania w stopniu zaawansowanym języka programowania C++, opanowują zasadę obiektowości, zaznajamiają się z polimorfizmem i potrafią go wykorzystać m.in. w adresowaniu bazowym oraz podczas posługiwania się funkcjami wirtualnymi. Studenci poznają ponadto dogłębnie system operacyjny Windows i zasady tworzenia pracujących w nim programów oraz graficzny interfejs...

21 października 201317 maja 2022

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia drugiego stopnia są naturalną kontynuacją procesu kształcenia pozwalającą na zwiększenie kompetencji na wymagającym rynku pracy. Stanowią również przedsionek do prowadzenia badań naukowych w szkole doktorskiej. Na drugim stopniu studiów na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie: modelowania, analizowania i udoskonalania systemów informatycznych, wykorzystywania technik informatycznych w grafice komputerowej i systemach teleinformatycznych, stosowania i udoskonalania algorytmów obróbki i analizy obrazów cyfrowych, projektowania, konfiguracji i wdrażania narzędzi informatycznych...

21 października 201327 kwietnia 2022

Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

Na studiach I stopnia na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie: tworzenia i eksploatacji systemów informacji oraz realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, praktycznego programowania i posługiwania się narzędziami informatycznymi, podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości IT, wykorzystywania technik komputerowych oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości, wykorzystywania technik komputerowych i metod informatycznych do wspomagania nowych technologii oraz eksploatacji...

21 października 201327 kwietnia 2022

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych – specjalność przygotowuje studentów do tworzenia stron WWW zarówno od strony wizualnej, jak i programistycznej. Podczas zajęć poruszane są tematy dotyczące nie tylko kompozycji i hierarchii komunikatów, ale też z zakresu psychologii widzenia czy User Experience. Omawiane są różne sposoby myślenia o projektowaniu, dzięki którym studenci uczą się, w jaki sposób tworzyć użyteczne interfejsy i jak konstruktywnie uargumentować decyzje projektowe. W trakcie nauki studenci rozwiązują zadania...

7 października 201327 kwietnia 2022

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa – celem tej specjalności jest wprowadzenie studentów do świata designu, gdzie głównym narzędziem pracy są programy komputerowe. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy posiadaną wiedzę akademicką potrafią przełożyć na współczesne standardy branży i odpowiednio zainspirować studentów. Oprócz nauki praktycznej położono duży nacisk na kwestie merytoryczne, w efekcie czego studenci mogą podejmować świadome decyzje projektowe i potrafią je dobrze uargumentować oraz wyjaśnić. Aby...

7 października 201327 kwietnia 2022

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych – w ramach tej specjalności studenci poznają metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów. Są to problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania) oraz bezpieczeństwa oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, programy antywirusowe). Absolwent specjalności zna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem, metody elektronicznego obiegu, weryfikacji...

7 października 201327 kwietnia 2022

Administrator sieci komputerowych

Jak działa Internet? Czy można go zepsuć i dlaczego nie jest to takie łatwe? Czy można się włamać do NASA? Czy e-mail może omyłkowo trafić pod zły adres? Czy bezpieczne jest korzystanie z bankowości internetowej? Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek nad podobnymi pytaniami, warto rozważyć studia informatyczne na naszej uczelni. Wiedza zdobyta na specjalności „Administrator sieci komputerowych” pozwoli ci znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Kładziemy na niej nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności...

7 października 201327 kwietnia 2022

Specjalności

Kierunek Stopień Oferowane specjalności (*) Informatyka Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) Administrator sieci komputerowych Grafika komputerowa Projektowanie stron internetowych Bezpieczeństwo systemów komputerowych Programowanie Bazy danych Informatyka w logistyce Technologie informacyjne w automatyce i robotyce Tester oprogramowania Programowanie gier komputerowych Zarządzanie projektami IT Programowanie urządzeń mobilnych Aplikacje biznesowe Java EE Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji Computer Science First-cycle studies in English (leading...

7 października 201327 kwietnia 2022

Władze

Dziekan Wydziału Informatyki dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS e-mail: tadeusz.mydlarz@horyzont.eu pok. 3.08, tel. 71 799 19 37, wew. 30   Dyżur: • środy, godz. 15.00-17.00 • piątki, godz. 15.00-17.00   Fizyk eksperymentator, specjalista fizyki magnetyzmu ciała stałego zajmujący się badaniem własności magnetycznych ciała stałego w postaci monokryształów, polikryształów, proszków i amorficznej w unikalnych warunkach fizycznych – silnych pól magnetycznych do 50T i niskich temperatur od mK do temperatury...

7 października 20134 maja 2022
Skip to content