Kategoria: <span>Studenci</span>

Start / Studenci

Koła Naukowe

Studia to nie jest wyłącznie nauka, zdane egzaminy i zdobyty tytuł licencjata, inżyniera czy magistra. To również rozwijanie swoich pasji – związanych z kierunkami lub całkowicie odrębnych. Z pomocą przychodzą koła naukowe i zainteresowań. Działalność kół ogranicza zwykle tylko wyobraźnia ich członków oraz ich potrzeby. Znajdzie się w nich coś dla każdego. Studia techniczne stwarzają tu całkiem spore możliwości. W najbardziej typowym przypadku koła prowadzą warsztaty, kursy i konferencje,...

5 lipca 20218 stycznia 2024
Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej od kwietnia 2021 r. realizuje projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A029/20). Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna II”....

1 kwietnia 202123 listopada 2022
Studia informatyczne i dyplomowanie. Poradnik

Studia informatyczne i dyplomowanie. Poradnik

Szczegółowe informacje nt. dyplomowania znajdują się na platformie e-learningowej – znajduje się tam cała potrzebna dokumentacja, szablon pracy dyplomowej, wymogi merytoryczne (zał. nr 3) czy wzór bibliografii. Odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań można znaleźć także regulaminie określającym zasady dyplomowania. Poniżej zamieszczamy poradnik ułatwiający pisanie pracy. Przypominamy także artykuł omawiający kwestie związane z prawami autorskimi i majątkowymi, które często interesują dyplomantów. *...

9 czerwca 202017 czerwca 2023
Skip to content