Kategoria: Studenci

Start / Studenci

Koła Naukowe

W WWSIS funkcjonują obecnie następujące koła: Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Koło Naukowe Informatyki Kwantowej i Modelowania Kwantowego Koło Naukowe IT Koło Naukowe Zarządzania Projektami IT Koło Szachowe Zapisy obowiązują przez adres recepcja@horyzont.eu. Zapraszamy także do lektury artykułu poświęconego kołom.   Koło Naukowe Grafiki Komputerowej to społeczność studencka, której członkowie są zainteresowani szeroko pojmowaną grafiką komputerową i chcą rozwijać się w tej przestrzeni pod okiem wykładowcy...

5 lipca 202126 stycznia 2023
Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej od kwietnia 2021 r. realizuje projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A029/20). Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia...

1 kwietnia 202123 listopada 2022
Studia informatyczne i dyplomowanie. Poradnik

Studia informatyczne i dyplomowanie. Poradnik

Szczegółowe informacje nt. dyplomowania znajdują się na platformie e-learningowej – znajdą tam Państwo całą potrzebną dokumentację, szablon pracy dyplomowej, wymogi merytoryczne (zał. nr 3) czy wzór bibliografii. Odpowiedzi na większość zadawanych pytań znajdują się w regulaminie określającym zasady dyplomowania. Poniżej zamieszczamy poradnik ułatwiający pisanie pracy. Przypominamy także artykuł omawiający kwestie związane z prawami autorskimi i majątkowymi, które często interesują dyplomantów. * Zwieńczeniem każdych...

9 czerwca 202016 maja 2022
Skip to content