„Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie

Start / Aktualności / „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie
„Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie
Poniżej przedstawiamy w wielkim skrócie, jak się zmieniamy i co udało się nam już zrealizować.

Powołanie Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko funkcjonuje na uczelni od 1.07.2021 r. Więcej informacji o działalności oraz formach wsparcia w zakładce na naszej stronie.

Brajlowskie (dotykowe) oznakowanie uczelni

Wyposażyliśmy budynek w tabliczki brajlowskie przy każdym z pomieszczeń dydaktycznych oraz administracyjnych. Pomoże to swobodnie się poruszać studentom niewidomym lub słabowidzącym.

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Toaleta dla niepełnosprawnych

Na I piętrze powstała toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z problemami motorycznymi. Jej powierzchnia jest na tyle duża, że pozwala wygodnie manewrować wózkiem inwalidzkim. Znajduje się w niej niezbędne wyposażenie, a dodatkowo ma zamontowane alarmy.

Sala multimedialna

Stworzyliśmy specjalną salę multimedialną (3.11), w której znajdują się 22 miejsca dostosowane do osób z niepełnosprawnościami (ruchome blaty na kółkach) i z laptopami z naklejkami w języku brajla. Dodatkowo zamontowaliśmy pętlę indukcyjną i inne wyposażenie, które zapewni odpowiednie warunki do nauki. W sali odbywają się też nagrania wykładów prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

 

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Ewakuacja

Staramy się przygotować na nieprzewidziane wypadki, ulepszając system i procedury ewakuacyjne, tak żeby każdy w budynku mógł się czuć bezpiecznie. Kupiliśmy dwa krzesła ewakuacyjne, zamontowaliśmy systemy podtrzymujące drzwi oraz system sygnalizacji optycznej ułatwiający ewakuację.

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Szkolenia dla pracowników

W listopadzie 2021 r. odbyliśmy szkolenie w tematyce niepełnosprawności. Jego celem było podniesienie kompetencji kadry uczelni z zakresu edukacji włączającej, kompetencji zarządczych, dydaktycznych i cyfrowych. Dodatkowo przez symulacje niepełnosprawności mogliśmy doświadczyć barier wynikających z różnych ograniczeń, co pomaga lepiej zrozumieć problemy dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Parking

Uczelnia ubiega się o stworzenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku.

 

To nie wszystko – przed nami kolejne zmiany:

– montaż platformy pionowej na zewnątrz budynku oraz przyschodowej z poziomu III na IV

– likwidacja innych barier architektonicznych, m.in. progów

– oznaczenie budynku dla ułatwienia poruszania się po nim

– kolejne szkolenia

Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach wkrótce!

Skip to content