„Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie

Start / Aktualności / „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie
„Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” – postępy w projekcie
Logotypy programów Unii Europejskiej i Flaga Polski

 

Poniżej przedstawiamy w wielkim skrócie, jak się zmieniamy i co udało się nam już zrealizować.

 

Powołanie Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko funkcjonuje na uczelni od 1.07.2021 r. Więcej informacji o działalności oraz formach wsparcia w zakładce na naszej stronie.

 

Brajlowskie (dotykowe) oznakowanie uczelni

Wyposażyliśmy budynek w tabliczki brajlowskie przy każdym z pomieszczeń dydaktycznych oraz administracyjnych. Pomoże to swobodnie się poruszać studentom niewidomym lub słabowidzącym.

 

Toaleta dla niepełnosprawnych

Na II poziomie powstała toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z problemami motorycznymi. Jej powierzchnia jest na tyle duża, że pozwala wygodnie manewrować wózkiem inwalidzkim. Znajduje się w niej niezbędne wyposażenie, a dodatkowo ma zamontowane alarmy.

 

Sala multimedialna

Stworzyliśmy specjalną salę multimedialną (3.11), w której znajdują się 22 miejsca dostosowane do osób z niepełnosprawnościami (ruchome blaty na kółkach) i z laptopami z naklejkami w języku brajla. Dodatkowo zamontowaliśmy pętlę indukcyjną i inne wyposażenie, które zapewni odpowiednie warunki do nauki. W sali odbywają się też nagrania wykładów prowadzonych przez naszych nauczycieli.

 

Ewakuacja

Staramy się przygotować na nieprzewidziane wypadki, ulepszając system i procedury ewakuacyjne, tak żeby każdy w budynku mógł się czuć bezpiecznie. Kupiliśmy dwa krzesła ewakuacyjne, zamontowaliśmy systemy podtrzymujące drzwi oraz system sygnalizacji optycznej ułatwiający ewakuację.

Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

 

Likwidacja barier architektonicznych: prace budowlane w tym likwidacja progów

Przed uczelnią zostały wykonane prace budowlane umożliwiające montaż platformy pionowej oraz zlikwidowano progi, które były przeszkodą w poruszaniu się dla osób z niepełnosprawnościami na terenie budynku.

 

Likwidacja barier architektonicznych: zakup i montaż platformy pionowej na zewnątrz budynku

Została zakupiona i zamontowana platforma pionowa. Platforma ta ułatwi studentom z niepełnosprawnością ruchową poruszanie się po
infrastrukturze całej uczelni. Platforma pionowa z pozycji wejścia pozwala jednocześnie na dostosowanie wejścia głównego do budynku szkoły.

Likwidacja barier architektonicznych: zakup i montaż platformy przyschodowej

Została zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa. Platforma ta ułatwi studentom z niepełnosprawnością ruchową poruszanie się po infrastrukturze całej uczelni.

 

Oznaczenie budynku dla ułatwienia poruszania się po nim osobom z niepełnosprawnościami

Przed schodami zostały zamontowane pola uwagi – specjalnie oznakowane pinezkami poziome powierzchnie, które pełnią funkcje ostrzegawcze, o rozpoczynających się schodach. Dodatkowo zostały zamontowane oznaczenia ostrzegawcze – schody na początku i końcu schodów i nachylanie zostały oklejone pasami graficznymi informującymi o zmianach na drodze.

 

Szkolenia dla pracowników

W listopadzie 2021 r. odbyliśmy szkolenie w tematyce niepełnosprawności. Jego celem było podniesienie kompetencji kadry uczelni z zakresu edukacji włączającej, kompetencji zarządczych, dydaktycznych i cyfrowych. Dodatkowo przez symulacje niepełnosprawności mogliśmy doświadczyć barier wynikających z różnych ograniczeń, co pomaga lepiej zrozumieć problemy dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

 

To nie wszystko – przed nami kolejne zmiany, w tym m.in.:

– stworzenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku
– kolejne szkolenia: cykl kolejnych szkoleń planujemy na I kwartał 2023 roku

 

Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach wkrótce!

 

Skip to content