Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć na specjalności Aplikacje biznesowe Java EE

Start / Aktualności / Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć na specjalności Aplikacje biznesowe Java EE
Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć na specjalności Aplikacje biznesowe Java EE

Szanowni Państwo,

informujemy o opublikowaniu przez uczelnię w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia zajęć na specjalności Aplikacje biznesowe Java EE na kierunku Informatyka I stopień (inżynierskie) w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17.

Zapytanie znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55115

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, zadawania pytań i składania ofert w terminie do 12.07.2021 r., do końca dnia.

 

Skip to content