Zapytanie ofertowe dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią – lista zmian, pytania i wyjaśnienia

Start / Aktualności / Zapytanie ofertowe dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią – lista zmian, pytania i wyjaśnienia
Zapytanie ofertowe dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią – lista zmian, pytania i wyjaśnienia

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem ofertowym w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące zakupu, dostawy, instalacji, wdrożenia, utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania na WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17 przekazujemy następujące informacje:

W związku z brakiem możliwości edycji załączników w Bazie konkurencyjności i po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poniżej zamieszczamy zmiany dla zapytania ofertowego i załącznika nr 3, które uznaliśmy za stosowne po przesłaniu pytań przez oferentów. Prosimy traktować je jako obowiązujące. Odpowiednie dokumenty – lista pytań i wyjaśnień, zmiany, załączniki – znajdują się poniżej.

Lista zmian

Pytania i wyjaśnienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Skip to content