Zalecenia dotyczące ochrony przed SARS-COV-2 (koronawirusem)

Start / Aktualności / Zalecenia dotyczące ochrony przed SARS-COV-2 (koronawirusem)
Zalecenia dotyczące ochrony przed SARS-COV-2 (koronawirusem)

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) prosimy o dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dotyczą one osób, które spełniają kryteria kliniczne (ostra infekcja układu oddechowego) lub epidemiologiczne (w okresie 2 tygodni przed wystąpieniem objawów przebywały w zagrożonym wirusem terenie albo miały kontakt z zarażoną osobą).

Środki ochronne rekomendowane przez GIS to:

  1. częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu,
  2. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk,
  3. unikanie dotykania oczu, ust i nosa,
  4. unikanie podróżowania podczas choroby,
  5. unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą,
  6. zasięgnięcie pomocy medycznej w przypadku wystąpienia objawów: gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu,
  7. samodzielne kontrolowanie swojego stanu zdrowia, w tym codzienne mierzenie temperatury ciała,
  8. unikanie podróży do krajów, w których zaobserwowano rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem,
  9. w przypadku powrotu z kraju, w którym zaobserwowano rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i wystąpienia u takiej osoby objawów zarażenia koronawirusem – bezzwłoczne telefonicznie powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
  10. w przypadku kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem – bezzwłoczne, telefoniczne powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Podstawowym sposobem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa jest higiena osobista. Noszenie maseczki może pomóc, ale samo w sobie nie jest wystarczające. Ponadto GIS zaleca racjonalne stosowanie maseczek i niezakładanie ich przez zdrowe osoby, o ile nie mają kontaktu z osobami z podejrzeniem infekcji.

Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy koronawirusa lub przebywały w ostatnim czasie na terenach zagrożonych wirusem powinny niezwłocznie powiadomić o tej okoliczności Rektora lub Kanclerza, a w przypadku ich nieobecności – Wicekanclerza lub Kierownika administracyjnego. Prosimy je też o kontakt z wyznaczonymi miejscami:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
www.psse.wroc.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, Wrocław
I i II Oddział Chorób Zakaźnych
Izba Przyjęć – Zakaźna, budynek A2, parter
www.szpital.wroc.pl

Zachęcamy do korzystania z infolinii uruchomionej przez NFZ, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w przypadku objawów koronawirusa. Jej numer to 800-190-590.

Prosimy również o śledzenie bieżących doniesień na temat SARS-CoV-2. Informacje można znaleźć na takich stronach jak:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/#_ftn1

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazuje, iż ryzyko zakażenia koronawirusem na terenie Europy jest niskie, niemniej jednak wciąż należy podejmować wszelkie środki ostrożności, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Prosimy, aby ci z Państwa, którzy wykazują objawy infekcji układu oddechowego, ze względów bezpieczeństwa nie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na WWSIS.

Skip to content