Zakończenie I edycji projektu „Odkrywaj Nowe Horyzonty z WWSIS”

Start / Aktualności / Zakończenie I edycji projektu „Odkrywaj Nowe Horyzonty z WWSIS”

14 czerwca 2019 r. zakończyły się warsztaty w ramach projektu „Odkrywaj nowe horyzonty z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej” dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy VII Szkoły Podstawowej nr 113 oraz uczniom I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 5 za zaangażowanie w prowadzone warsztaty. Specjalne podziękowania składamy dyrektorkom – pani Marcie Hołub (SP nr 113) oraz pani Marioli Kuźmickiej – Mazurek (LO nr 5) za przemiłą współpracę, a także wszystkim wykładowcom i opiekunom za aktywne uczestnictwo w projekcie.

Skip to content