Wykład otwarty pt. „Egzoszkielet, czyli nowa technologia”

W dniu 13 marca 2023 roku na naszej Uczelni odbył się wykład otwarty pt. „Egzoszkielet, czyli nowa technologia” przeprowadzony przez przedstawicielkę firmy P. H. U. Technomex sp. z o.o. panią mgr fizjoterapii Annę Krzyżańską.

Wydarzenie to uroczyście rozpoczął Rektor dr inż, prof. WWSIS. Piotr Kardasz, który podkreślił znaczenie nowych technologii, a przede wszystkim egzoszkieletu w różnorodnych zastosowaniach, nie tylko jako wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. W prelekcji uczestniczyli wykładowcy i studenci naszej uczelni oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wydarzenia nie tylko poznawali teoretyczne zasady działania egzoszkieletu i jego wykorzystywania, ale mogli sami spróbować działania w praktyce. Prezentowany model był typu EksoNR – służący do neurorehabilitacji. Urządzenie to przeznaczone jest do wspomagania osób po ciężkich urazach rdzenia kręgowego, udarach mózgu lub osoby chorujące na stwardnienie rozsiane.

Egzoszkielet oferuje pacjentom spersonalizowaną i skuteczną terapię wspomagającą ich funkcjonowanie. Wiele modeli egzoszkieletów wykorzystywanych jest w ośrodkach rehabilitacyjnych na całym świecie. W prezentowanym, w trakcie wykładu egzoszkielecie wykorzystuje się stymulację organizmu pacjenta impulsami elektrycznymi o niskiej częstotliwości, mają one wspomagać powstawanie wywołanych skurczów mięśni u osób sparaliżowanych lub częściowo sparaliżowanych, co umożliwia im pracę nad sekwencją wykonywanych ruchów. Okazało się, że poruszanie się z pomocą takiego urządzenia wcale nie jest proste i wymaga wielu ćwiczeń oraz wsparcia terapeuty. Treści przedstawione podczas wykładu otwartego, zainspirowały do refleksji nad rozwojem współczesnej technologii i wpływie nauki na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content