„Wstęp do programowania C++” – Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Start / Aktualności / „Wstęp do programowania C++” – Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
„Wstęp do programowania C++” – Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Logotyp Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

 

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej otrzymała dotację na realizację zadania „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez realizację dodatkowych zajęć.

W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe, nieobjęte programem studiów, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich.

Zadanie pozwoli na realizację zajęć „Wstęp do programowania C++”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 6300 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Skip to content