Uczelnia dostępna!

Start / Aktualności / Uczelnia dostępna!
Uczelnia dostępna!

Szkolimy się z zakresu tematyki niepełnosprawności w ramach prowadzonego projektu unijnego „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”.

Prowadzone szkolenia mają przyczynić się do podniesienia kompetencji kadry Uczelni z zakresu edukacji włączającej, kompetencji zarządczych, dydaktycznych oraz cyfrowych. Poruszają również tematykę adaptacji treści metodycznych czy administracyjnych do studentów z niepełnosprawnościami.

Szkolenia prowadzone są przez wspaniałych ludzi z Fundacji Polska Bez Barier: Macieja Augustyniaka i Sławomira Florkowskiego.

Fundacja PBB za cel stawia sobie promowanie zmian, które włączą osoby z niepełnosprawnościami w główny nurt życia społecznego i kulturalnego; budowanie porozumienia i współpracy z organizacjami z całej Polski, którym bliskie są podobne wizje; a także, jak sama określa: likwidację barier – zarówno tych architektonicznych, jak i tkwiących w ludzkich umysłach.

W każdym module szkoleniowym ciekawym elementem są symulacje niepełnosprawności, podczas których uczestnicy szkoleń mogą doświadczyć barier wynikających z posiadanych ograniczeń w widzeniu, słyszeniu, poruszaniu się i komunikacji.

Więcej o Fundacji znajdziecie tu: https://polskabezbarier.org/

A o realizowanym na Uczelni projekcie tu: https://horyzont.eu/studenci-2/projekt-zwiekszenie-dostepnosci-do-ksztalcenia-w-wwsis/

Plakat Uczelnia dostępna dla wszystkich studentów

 

Skip to content