Uczelnia dostępna dla wszystkich

Nieustannie dążymy do tego, aby być uczelnią w pełni otwartą i dostępną dla wszystkich studentów, również tych ze szczególnymi potrzebami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości kształcenia.

Poprzez inicjatywy własne oraz poprzez udział w konkursie Uczelnia Dostępna (finansowany ze środków unijnych) uczelnia stała się otwarta dla wszystkich kandydatów i studentów.

Dzięki dostępności uczelni również studenci z niepełnosprawnościami mogą zdobyć wykształcenie, rozwijać swoje pasje i znaleźć wymarzoną pracę.

Poniżej przedstawiamy wam najważniejsze nasze przedsięwzięcia w poszczególnych obszarach.

1. Likwidacja barier architektonicznych  m.in. poprzez montaż platformy przyschodowej oraz pionowej, zlikwidowanie wszystkich progów w siedzibie uczelni, dostosowanie toalety dla osób poruszających się na wózku, zamontowanie przed schodami tzw. pola uwagi, ponadto każde pomieszczenie dydaktyczne i administracyjne zostało oznaczone tabliczkami w języku Braille’a.

2. Dostosowanie platformy e-learningowej oraz stron www uczelni do obowiązujących standardów WCAG, zapewniających dostępność treści internetowych.

3. Opracowanie procedur dostępności, w tym m.in. opracowanie procedury związanej z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami oraz instrukcji przeciwpożarowej, zmianę Regulaminu studiów.

4. Wsparcie edukacyjne dla studentów m.in. wprowadzenie otwartego katalogu rozwiązań zgodnego z indywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami przy zachowaniu wymagań merytorycznych. Uruchomienie specjalnej sali multimedialnej, w której znajdują się miejsca dostosowane do osób z niepełnosprawnościami wraz z laptopami z naklejkami w języku Braille’a, pętla indukcyjna. Ponadto są nagrywane i tłumaczone na język migowy wykłady z wszystkich kierunków studiów oferowanych na WWSIS. Studenci mają również możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego dydaktykę, m.in. lupy powiększające.

5. Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni: zatrudnienie Pełnomocnika Rektora ds osób z niepełnosprawnościami.

6. Szkolenia dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz zarządzającej uczelni mające na celu podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności.

Zapraszamy do naszej galerii: Projekt: Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS

Już planujemy kolejne zmiany, o których będziemy informować na bieżąco!

Skip to content