Studia magisterskie czy podyplomowe?

Start / Aktualności / Studia magisterskie czy podyplomowe?
Studia magisterskie czy podyplomowe?

Plusy studiowania są dla każdego oczywiste: poszerzenie wiedzy w interesującej nas dziedzinie, większe możliwości na rynku pracy, statystycznie wyższe zarobki. Nic więc dziwnego, że wiele osób po ukończeniu studiów I stopnia zastanawia się nad dalszą drogą edukacji. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie motywacje mogą stać za wyborem studiów magisterskich, a jakie kierują kandydatów na studia podyplomowe.

Informatyka jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych kierunków zarówno studiów magisterskich, jak i podyplomowych – sprawdźmy więc, co się bardziej opłaca.

Podobieństwa i różnice

Warunkiem przyjęcia zarówno na jedne, jak i drugie studia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. W obu przypadkach najczęściej wymagane jest zdanie egzaminów końcowych i/lub napisanie pracy dyplomowej.

Studia drugiego stopnia trwają zazwyczaj 4 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu magistra. Są to studia uzupełniające – mają one poszerzyć wiedzę zdobytą na poprzednim etapie kształcenia. Im bardziej pokrewne są to kierunki, tym większe szanse na dostanie się na nie po ukończeniu studiów I stopnia. Przez cały okres zdobywania tytułu magistra przysługuje nam status studenta, dzięki czemu do osiągnięcia 26 roku życia można korzystać ze związanych z nim ulg.

Studia podyplomowe trwają zwykle od 2 do 4 semestrów i ich ukończenie potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą okazać się one strzałem w dziesiątkę dla osób chcących poszerzyć wiedzę w nowej dziedzinie nauki. Jest tak, ponieważ w odróżnieniu od studiów magisterskich zazwyczaj można wybrać zupełnie inny kierunek niż wskazywałby na to pierwszy dyplom. Nie jest to jednak zasada – niektóre uczelnie wymagają od kandydatów spełnienia konkretnych wymogów dotyczących wykształcenia bądź umiejętności, należy więc zwrócić na to uwagę podczas ich wyboru. Słuchaczom studiów podyplomowych nie przysługuje status studenta.

Studia dopasowane do potrzeb

Studia magisterskie najczęściej są dostępne w trybie dziennym i zaocznym. Warto się na nie wybrać, jeśli zależy nam na zdobyciu tytułu magistra, który bywa wymagany przez pracodawców na niektórych stanowiskach. Czasem jest on dodatkowo doceniany wyższym wynagrodzeniem. Kontynuując naukę rozpoczętą podczas studiów pierwszego stopnia, możemy oczekiwać zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej oraz dobrego przygotowania do podjęcia pracy.

Studia podyplomowe będą dobrym wyborem dla osób, które chciałyby się rozwijać w dziedzinie niezwiązanej z wcześniejszym etapem kształcenia bez konieczności rozpoczynania kolejnych studiów I stopnia. Dają one słuchaczom skondensowaną wiedzę w konkretnej tematyce z jak największym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Studia podyplomowe z zakresu informatyki zawierają programy przygotowujące do wykonywania zawodów informatycznych takich jak programista, administrator baz danych czy grafik komputerowy – skierowane są również do osób, które pierwsze kroki w tym zawodzie mogą mieć jeszcze przed sobą.

Często jednak na studia podyplomowe decydują się osoby, które znalazły już zatrudnienie i zależy im na poszerzeniu swoich kompetencji czy zdobyciu awansu. Rynek pracy zmienia się obecnie bardzo dynamicznie. Jest to szczególnie widoczne w branży IT, gdzie brak stałego rozwoju i  aktualizowania swojej wiedzy może okazać się zgubny dla rozwoju kariery. Pracownikom tego sektora studia pozwalają zdobywać nowe kompetencje związane z doskonaleniem umiejętności w  wykonywanym już zawodzie lub poznaniem nowych jego obszarów.

Przez to, że studia podyplomowe są w dużej mierze przeznaczone dla osób pracujących, nie wymagają tak dużego nakładu czasu, który trzeba poświęcić na naukę – wynika to z mniejszej niż na studiach magisterskich ilości zajęć oraz faktu, że prowadzący częściej decydują się na zaliczenia w formie prezentacji czy projektu.

Czy to się opłaca?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń z 2018 r. wykazało że mediana zarobków magistrów inżynierów wynosiła wtedy o ponad 1600 zł więcej od mediany całego badania. 25% najwyżej wynagradzanych magistrów inżynierów zarabiało 9500 zł i więcej. W pierwszym roku pracy najlepiej zarabiali absolwenci informatyki. Mediana ich płac w tym czasie to 5000 zł. Po 16 latach pracy ich zarobki były nawet dwa razy wyższe.

To samo badanie przeprowadzone rok później podaje, że absolwenci studiów podyplomowych również zarabiają lepiej – ich mediana wynagrodzenia całkowitego była wyższa o 1215 zł. Najwyższe pensja w 2019 r. otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę (10000 zł brutto) oraz informatykę (8907 zł brutto).

Jeszcze większą różnicę w zarobkach można zauważyć wśród pracowników firm zagranicznych, gdzie po ukończeniu studiów podyplomowych zarabia się średnio o 1406 zł więcej w porównaniu do absolwentów uczelni wyższych bez dodatkowego dyplomu.

Czy na pewno trzeba wybierać?

Wybór między studiami magisterskimi a podyplomowymi nie jest jednoznaczny – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań każdego z kandydatów. Opisane wyżej drogi rozwoju wcale nie muszą się wzajemnie wykluczać. Dla osób wybierających studia drugiego stopnia w  przyszłości dobrym uzupełnieniem wiedzy mogą okazać się studia podyplomowe dotyczące węższego zakresu wiedzy i nieco bardziej skupiające się na jej praktycznych aspektach. Natomiast osoby, które w pierwszej kolejności zdecydowały się na studia podyplomowe, być może kiedyś zechcą zdobyć tytuł, który zapewnią im studia magisterskie.

Informatyka będzie dobrym wyborem na każdym etapie kształcenia, dlatego bez względu na decyzję warto rozważyć studia informatyczne w WWSIS.

EN

Skip to content