Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje”

Start / Aktualności / Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje”
Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zaprasza do udziału w konferencji naukowej  „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje”, która odbędzie się w dniach 27–28 października 2023 roku w formie hybrydowej: online i na terenie uczelni przy ul. ks. M. Lutra 4 we Wrocławiu.

 

Celem konferencji jest zapewnienie interdyscyplinarnej platformy do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, jak również do refleksji dotyczących społecznych, ekonomicznych i etycznych konsekwencji w tym obszarze. Referaty mogą obejmować tematykę taką jak między innymi:
– zastosowania modeli językowych AI
– wykorzystanie AI w procesach edukacyjnych i ich personalizacji
– sztuczna inteligencja w autonomicznych pojazdach i systemach transportowych
– AI w optymalizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych
– zastosowania AI w analizie i interpretacji Big Data
– AI w zapobieganiu cyberatakom
– sztuczna inteligencja w twórczości artystycznej
– etyczne wyzwania sztucznej inteligencji
– AI a rynek pracy: predykcje i scenariusze
– przyszłość sztucznej inteligencji: innowacje i wyzwania technologiczne


Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł, którą zamierzamy przeznaczyć na materiały konferencyjne, catering oraz pokrycie kosztów publikacji – w zależności od liczby złożonych referatów, w „Biuletynie Naukowym Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka” lub w monografii pokonferencyjnej.


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z tytułami i abstraktami wystąpień (200-300 słów) na adres konferencja@horyzont.eu do 8 października 2023 roku. Czas wystąpienia wynosi 20 minut.


Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno studentów i doktorantów, jak też doświadczonych badaczy. Będzie to niezwykła okazja do dyskusji, nawiązywania kontaktów naukowych i pogłębienia rozumienia roli sztucznej inteligencji we współczesnym świecie.


Konferencja jest objęta patronatem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski

Komitet organizacyjny:

  • Jakub Zbądzki
  • Stanisław Lota
  • Maciej Muras
  • Marta Fogielman
  • Marcin Radzewicz
Skip to content