Najczęściej zadawane pytania

Start / Aktualności / Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez naszych Studentów:

1. Czy zajęcia na uczelni się odbywają?

Tak, zajęcia na uczelni odbywają się formie e–learningu z wykorzystaniem uczelnianej platformy edukacyjnej oraz komunikatorów wg obowiązującego planu zajęć (wykładowcy są dostępni zgodnie z nim o danych godzinach).

Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszyscy studenci zostali o tym poinformowani w 14 marca 2020.

2. Do kiedy planowane jest prowadzenie zajęć w formie e-learningu?

Na ten moment (zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) prowadzenie zajęć w formie e-learningu obowiązuje do 26 kwietnia 2020 roku. Termin jest uzależniony od decyzji Ministerstwa i od sytuacji, jaka ma miejsce obecnie w naszym kraju.

3. Czy obowiązują opłaty za studia?

Opłaty za studia nie ulegają zmianie, ponieważ zajęcia odbywają się wg planu przesłanego z początkiem semestru. Zmieniła się jedynie forma prowadzenia zajęć na zdalną.

Jednocześnie informujemy – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Dokumenty do złożenia wniosku o zapomogę są do pobrania ze strony https://horyzont.eu/wroclaw/studenci/stypendia-i-kredyty/. Przypominamy, aby odsyłać je drogą mailową na adres: dziekanat@horyzont.eu.

4. Czy nastąpi zmiana daty zakończenia roku akademickiego?

Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zmiany daty zakończenia roku akademickiego, a także zmiany terminu sesji egzaminacyjnej.

5. Czy zajęcia, które się nie odbyły, przepadną?

Zajęcia, które się nie odbyły, nie przepadają. Zostaną odrobione w formie zdalnej – o terminach studenci zostaną poinformowani możliwie szybko.

6. Co z obronami?

Uczelnia pracuje nad rozwiązaniem mającym umożliwić odbycie się obron. O szczegółach studenci zostaną poinformowani niebawem.

7. Czy student może załatwić sprawę w dziekanacie?

Tak, student może załatwić sprawę w dziekanacie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00–16.00 od wtorku do soboty.

8. Sprawy studenckie, o które najczęściej nas Państwo pytają:

– podania można przesyłać w formie mailowej (skan) na adres: dziekanat@horyzont.eu

– termin składania indeksów i kart egzaminacyjnych został przesunięty

– termin składania prac dyplomowych został przesunięty bezpłatnie

– termin ważności legitymacji studenckich został wydłużony do końca maja 2020 roku rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– wszelkie zaświadczenia można załatwić drogą mailową

– odbycie praktyk studenckich jest uzależnione od pracodawcy; jeśli nie będzie możliwości ich odbycia, zostaną przełożone na kolejny semestr.

9. Czy inne działy na uczelni pracują?

Tak, inne działy na uczelni również pracują. Kontakt z nimi odbywa się także wyłącznie w formie mailowej i telefonicznej, a szczegółowe informacje na ten temat są zawarte na stronie https://horyzont.eu/uczelnia/pracownicy-administracyjni/.

Oddanie książek do Biblioteki zostaje wydłużone do odwołania bezpłatnie.

10. Czy odbywają się wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są wstrzymane do odwołania.

Skip to content