Jak zostać bioinformatykiem?

Start / Aktualności / Jak zostać bioinformatykiem?
Jak zostać bioinformatykiem?

Bioinformatyka – Praca

Jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych jest bioinformatyka. Stanowi ona połączenie biologii z informatyką, które jeszcze do niedawna uchodziły za całkowicie odrębne nauki. Jeśli fascynują Cię najnowsze techniki gromadzenia informacji i analiza danych biologicznych, a do tego lubisz programowanie, być może jest to idealny kierunek Twojej przyszłości. Sprawdź, kim jest bioinformatyk, jak wygląda jego praca oraz gdzie może zostać zatrudniony po studiach.

Bioinformatyka – czym zajmuje się ta dyscyplina naukowa?

Jest to przede wszystkim dziedzina interdyscyplinarna, która obejmuje biologię obliczeniową, informatykę, matematykę oraz elementy nauk przyrodniczych. Termin bioinformatyka po raz pierwszy został użyty w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a odnosił się głównie do badań procesów informatycznych prowadzonych w systemach biotycznych. Chociaż dział ten wymaga znajomości różnych obszarów badawczych, aktualnie jest traktowany jako zupełnie samodzielna gałąź naukowa. Z dyscypliną tą jest też ściśle powiązana biologia molekularna oraz biotechnologia. Studia na tych kierunkach są przeznaczone dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami naukowymi i chcą szczegółowo poznać mechanizmy molekularne rządzące procesami, jakie zachodzą w żywych organizmach.

Wracając do bioinformatyki, jej celem jest pomoc w zakresie zrozumienia funkcjonowania istot wykazujących oznaki życia poprzez budowę i wykorzystanie narzędzi ilościowych. Dzięki temu, że jest to dziedzina interdyscyplinarna, jej postęp i osiągnięcia mają duże znaczenie dla wielu branż. Na skutek jej rozwoju możliwe jest chociażby szybsze projektowanie leków, sprawniejsze przeprowadzanie analiz DNA oraz dokładniejsze ocenianie mutacji genowych w tkankach nowotworowych.

Z dyscypliną tą są również powiązane:

• genomika,

• proteomika,

• metabolomika,

• transkryptomika.

Studia na kierunku bioinformatyka

Ten stosunkowo nowy i unikatowy kierunek studiów na chwilę obecną oferuje zaledwie kilka uczelni w Polsce. Jest on stworzony dla osób interesujących się nowoczesnymi technologiami, informatyką oraz naukami przyrodniczymi jednocześnie. By dostać się na studia na kierunku bioinformatyka, trzeba zdać maturę z takich przedmiotów jak matematyka, informatyka, biologia, fizyka lub chemia. Specyfika kształcenia w dużej mierze jest uzależniona od specjalizacji, jaką wybierze student.

We Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” w ramach kierunku bioinformatyka dostępnych jest kilka ciekawych specjalności:

• metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi stosowanych w kreowaniu multimediów oraz technik służących do

integracji wirtualnej rzeczywistości z systemami informatycznymi,

• przetwarzanie i analiza danych biologicznych – w jej ramach studenci są uczeni stosowania narzędzi do zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie sprawia największe trudności,

• informatyka w medycynie – specjalność ta została utworzona w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów umiejących wykorzystywać zaawansowane technologie informatyczne w najszybciej rozwijających się działach sektora medycznego.

Kto może zostać bioinformatykiem?

Jak już wyżej wspomnieliśmy, studia na kierunku bioinformatyka są skierowane do osób wykazujących zainteresowanie najnowszymi zdobyczami technologicznymi, programowaniem oraz nauką o organizmach żywych. Sprawdzą się także w przypadku maturzystów, którzy lubią chemię i biologię, zwłaszcza działy związane z genami oraz molekularnymi mechanizmami ewolucji. W tym zawodzie najlepiej odnajdą się osoby uzdolnione technicznie i matematycznie, które są dokładne, cierpliwe i wytrwałe w dążeniu do celu. Od ekspertów na tym stanowisku oczekuje się także elastyczności i otwartości na wiedzę, zdolności szybkiego uczenia się oraz umiejętności logicznego myślenia. W tej wciąż jeszcze mało znanej profesji bardzo ważna jest też duża sprawność manualna.

W jakich miejscach może pracować bioinformatyk?

Osoby, które ukończą studia na kierunku bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont”, są doskonale przygotowane do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii, informatyki oraz matematyki. Dzięki gruntownemu wykształceniu i umiejętności posługiwania się metodami związanymi z przetwarzaniem oraz interpretacją danych absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Bioinformatyk może pracować w placówkach klinicznych i diagnostycznych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji sprzętu laboratoryjnego, a także w firmach działających w sektorze informatycznym. Osoby po studiach na tym kierunku są coraz częściej poszukiwane również przez zakłady farmaceutyczne.

Ponadto mogą szukać pracy w:

• laboratoriach biologii molekularnych,

• instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki funkcjonalnej,

• firmach specjalizujących się w diagnostyce medycznej,

• ośrodkach oceny genetycznej roślin i zwierząt,

• jednostkach stosujących metody komputerowe do analizowania różnego rodzaju procesów biologicznych.

Jak wygląda praca bioinformatyka i jakie są jego przykładowe obowiązki?

Osoby na tym stanowisku biorą udział w wielu innowacyjnych badaniach dotyczących nowoczesnych technologii, informatyki oraz nauk przyrodniczych. Zajmują się budowaniem oraz zarządzaniem bazami danych, w których przechowywane są informacje na temat struktur białkowych, sekwencji nukleotydowych, funkcji pełnionych przez geny, klasyfikacji organizmów, a także szlaków metabolicznych, enzymów i ich substratów.

Ponadto mogą zajmować się takimi czynnościami jak:

• opracowanie algorytmów do analizowania sekwencji,

• katalogowanie oraz wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych,

• przeprowadzanie kompleksowych analiz dotyczących materiału genetycznego i DNA obecnego w mitochondriach komórkowych,

• projektowanie oprogramowania komputerowego do analizy danych biologicznych,

• tworzenie przestrzennych modeli cząsteczek oraz układów o znaczeniu biologicznym,

• prezentacja uzyskanych wyników na spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych,

• współpraca z poradniami medycznymi, laboratoriami genetycznymi itp.

Bioinformatyka – czy to rzeczywiście branża z przyszłością?

Nie da się ukryć, że zapotrzebowanie na bioinformatyków w najbliższych latach będzie rosnąć. Ma to związek przede wszystkim z postępującą cyfryzacją takich dziedzin jak medycyna i farmacja. Generują one ogromną liczbę danych, a lekarze, diagności i pracownicy laboratoriów potrzebują ich już posegregowanych i usystematyzowanych. Aby właściwie operować zgromadzonymi informacjami, konieczna jest nie tylko wiedza z zakresu nauk medycznych i biologicznych. Trzeba mieć również odpowiedni warsztat informatyczny. Możliwość jego zdobycia daje właśnie bioinformatyka. Warto też podkreślić, że od jakiegoś czasu biologia i informatyka znajdują się w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych. Śmiało więc można pokusić się o stwierdzenie, że wykwalifikowanym specjalistom nie zabraknie pracy w tych dziedzinach.

Zostań bioinformatykiem! Wybierz studia we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont”!

Stanowiąca nową dziedzinę nauk biologicznych bioinformatyka jest niezwykle interesującym i unikatowym kierunkiem studiów. Jej ukończenie daje możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy w firmie medycznej, diagnostycznej czy farmaceutycznej. Jeśli Twoje zainteresowania to nauki ścisłe, a zwłaszcza biologia, chemia i informatyka, być może to odpowiednie studia dla Ciebie. Już teraz sprawdź ofertę przygotowaną przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont” , która stawia na jakość nauczania i kompletne, całościowe wykształcenie. Wybierz praktyczny kierunek, który zapewni Ci świetne perspektywy na rynku pracy. Zadbaj o swoją przyszłość!

Skip to content