Nieodpłatne badanie potencjału zawodowego dla studentów

Start / Aktualności / Nieodpłatne badanie potencjału zawodowego dla studentów
Nieodpłatne badanie potencjału zawodowego dla studentów

Czy znasz swoje talenty, predyspozycje zawodowe, kompetencje?

Biuro karier WWSIS Horyzont zachęca do badania swoich kompetencji za pomocą Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ.

W ramach realizowanego przez uczelnię doradztwa zawodowego Biuro Karier oferuje swoim studentom za sprawą projektu unijnego darmowy dostęp do profesjonalnego narzędzia stosowanego również przez pracodawców w procesach rekrutacji.

Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ pozwala na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych i ustala indywidualny profil kompetencyjno-osobowościowy.

Dzięki badaniu określisz swoje mocne i słabe kompetencje, obszary wymagające wzmocnienia czy dalszej pracy. Narzędzie pozwala lepiej poznać siebie, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych czy planowanie dalszej kariery.

Kwestionariusz CCQ przekazuje informacje o potencjale zawodowym charakteryzowanym w oparciu o następujące wymiary:
• kompetencje intelektualne (np. rodzaj inteligencji, zdolności analityczne);
• cechy osobiste (np. odporność na stres, kreatywność);
• predyspozycje społeczne (np. orientacja na ludzi, asertywność);
• predyspozycje menedżerskie (np. organizacja pracy, styl kierowania).

Skorzystanie z badania kompetencji jest bardzo proste! Wystarczy skontaktować się doradcą zawodowym WWSIS (doradca@horyzont.eu), który udzieli szerszych informacji.

Badanie odbywa się w formie online poprzez wypełnienie kwestionariusza. Następnie po umówieniu się w dogodnym terminie można omówić wyniki z doradcą zawodowym (zdalnie lub stacjonarnie).

W trakcie konsultacji student otrzymuje również kompleksową pisemną opinię, która pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie:
•idealnych warunków i specyfiki pracy dla danej osoby;
•czynników motywujących i demotywujących ją do pracy;
•preferowanego stylu kierowania (także stosowanego przez nią samą)
•formy, w jakiej najlepiej delegować jej zadania;
•typu zadań, w których dana osoba będzie się najlepiej realizowała (zawodów, w których ma szansę na samorealizację oraz liczne sukcesy).

Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym Katarzyną Osińską: doradca@horyzont.eu

Skip to content