Czym jest sztuczna inteligencja AI?

Start / Aktualności / Czym jest sztuczna inteligencja AI?
Czym jest sztuczna inteligencja AI?

W dniu 16 czerwca 2023 na naszej Uczelni odbył się wykład otwarty pt. „Czym jest sztuczna inteligencja – AI?”. Prelegentami byli pracownicy firmy Nokia – Pan Piotr Wróbel oraz Pan Remigiusz Marciniak, przybliżyli Studentom wykorzystanie w swojej działalności nowoczesnych technologii oraz technologię AI (ang artificial intelligence). Wykład był powadzony częściowo w języku polskim, częściowo w angielskim. Podczas prelekcji nasi studenci, poznali bliżej tematykę związaną ze sztuczną inteligencją, dowiedzieli się, że termin ten pierwszy raz został użyty na konferencji w Dartmouth. Naukowcy definiują sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”. W literaturze podawane są dwa podstawowe znaczenia: sztucznej inteligencji, są to 

  • hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie technicznym, a nie naturalnym;
  • nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki, czerpiąca wiedzę z innych nauk, np. psychologia,neurologia,matematyka.

Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn,programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu człowieka i jego zmysłów. W badaniach nad AI eksperci zastawiają się nad:

  • podejmowaniem decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
  • analizą i syntezą języków naturalnych,
  • rozumowaniem logicznym, racjonalnym,
  • automatycznym dowodzeniem twierdzeń,
  • inteligentnymi robotami,
  • systemami eksperckimi, diagnostycznymi.

Sztuczna inteligencja jest także powiązana z obszarami maszynowego uczenia, logiki, widzenia komputerowego, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, robotyki i sztucznego życia.

Na wykładzie, po wstępie teoretycznym, Studenci dostali do wykonania zadanie praktyczne. Ich zadaniem było zaproponowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w różnych branż życia, rozrywki, zdrowia, edukacji. Zadanie polegało na wymyśleniu firmy z konkretnej branży, wymyśleniu jej nazwy, określeniu zakresu działalności, określeniu sposobu zbierania danych oraz ich formy., zaproponowanie jak wykorzystać do tego AI, przeprowadzenie analizy SWOT wymyślonej firmy oraz określenie, co mogą zyskać klienci po zgłoszeniu się do firmy.

Przeprowadzone zajęcia były w sposób bardzo profesjonalny i rzetelny, Studenci mogli bliżej poznać technologię AI oraz możliwości jej zastosowania w codziennym życiu.

Skip to content