Automatyka i Robotyka II stopnia – nowy kierunek na WWSIS

Start / Aktualności / Automatyka i Robotyka II stopnia – nowy kierunek na WWSIS
Automatyka i Robotyka II stopnia – nowy kierunek na WWSIS

Z przyjemnością informujemy, że na mocy decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lipca 2020 r. otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka o profilu praktycznym w ramach specjalności Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych oraz Przemysłowy internet rzeczy. Zgoda na uruchomienie go jest znakiem, że nasza uczelnia ciągle doskonali jakość kształcenia, rozwija kadry naukowe i dydaktyczne oraz zapewnia adekwatną i atrakcyjną bazę materialną do prowadzenia zajęć. Tym samym WWSIS jest już nie tylko jedyną niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku, która prowadzi studia niestacjonarne na kierunku Automatyka i Robotyka, ale też jedyną niepubliczną uczelnią w całej Polsce mającą w swojej ofercie Automatykę i Robotykę II stopnia w trybie zaocznym.

Nasze starania o uprawnienia do kształcenia na poziomie magisterskim wynikają wprost z Waszych potrzeb – w przeprowadzonej przez nas ankietyzacji ponad 3/4 osób studiujących Automatykę i Robotykę I stopnia deklarowało chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia po ich otwarciu – oraz z sytuacji na rynku pracy, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę automatyków i robotyków nie maleje. Liczymy, że dzięki nam stopniowo będziecie zapełniać tę lukę!


Więcej informacji na stronach:

Wydział Automatyki i Robotyki

Automatyka i Robotyka II stopnia – opis

Automatyka i Robotyka II stopnia – specjalności

Rekrutacja – umowy

BIP – programy studiów

Skip to content