1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Start / Aktualności / 1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 15 lutego 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.

Wprowadzony stopień alarmowy dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy Alfa-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali, co oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w naszej Uczelni w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności jej pracowników. W przypadku zauważania niepokojących zdarzeń w systemach teleinformatycznych należy bezzwłocznie poinformować o tym Administratora Sieci na adres admin@horyzont.eu

W związku z wprowadzonym stopniem alarmowym prosimy o:

  • zachowanie zwiększonej czujności otwierając wiadomości mailowe,
  • informowanie Administratora Sieci na adres admin@horyzont.eu w razie podejrzenia, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Skip to content